buğulu bakışında bir çift isyan gõrüyorum
mizan bir hayli raflara saklı
ara da bul 
şu çağa has sandığım kefeyi 
dün yoktu 
bugün yok olduğu gibi 
meğer kandırmakmış sevda 
bir avutma 
hangi acının kaç bedeli olabilir
hangi sızlatan buruk 
telafisi olabilir
çatlayan toprağın
su bitmez kibrin hercaisi olmuş 
hâlâ dilbazlığın senfonisidir
kıyametin bir an 
bir an kopması olsun 
bin dilek ve bin istek
her hüzün bir intihardır
kararmış bulutların arkasında
hesapsız õlümler var
heyhat !
boğulan gõzyaşları 
birçok haksızlığın asıl direnişçisi 
adı konulmayan anıtlar kadar dik
ve yapayalnız
zira 
envayi ahlar alacakaranlıkta uyanır 
yine kaçıncı isyanların gür sesidir her serzeniş gibi 
...
tuannaguzel