DEM Parti’nin Van Belediye Başkan adayı Abdullah Zeydan bir yıl önce memnu haklarının iadesine karar veren Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi seçime iki gün kala verdiği kararı Adalet Bakanlığı’nın itirazı üzerine kaldırdı. Mahkeme, Zeydan’ın memnu haklarını iadesine ilişkin ilk kararın yanlış olduğunu, bu hakların iadesi için gerekli olan sürenin dolmadığına karar verdi ve önceki kararını kaldırdı.

DEM Parti 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde Van'da Büyükşehir Belediyesi ve 14 ilçenin tamamını kazanarak bir ilke imza attı. Ancak Adalet Bakanlığı, Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen ve 2023 yılında memnu haklarını iade eden mahkeme kararına seçime iki gün kala 29 Mart Cuma günü itiraz etti.

MAHKEME, ZEYDAN'IN YASAKLANMIŞ HAKLARINI GERİ VERDİ

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Zeydan’ın memnu haklarının iadesine ilişkin 4 Nisan 2023’te verdiği ve kesinleşen kararda şöyle denildi:

''Somut olayda; hükümlü Abdullah Zeydan'ın müdafii Avukatı Mahsuni Karamın'ın sunmuş olduğu dilekçesinde; cezasını infaz ettiğini belirterek memnu haklarının iade edilmesini talep ettiği, Mahkememizin 2021/194 esas, 2022/1 karar 21.09.2021 tarihli mahkumiyet kararının Yargıtay 3. C.D. nin 2022/24410 E. 2022/9769 K. 20 Aralık 2022 tarihli ilam ile onandığı, hükümlünün yukarıda açıklanan ilamdan dolayı bihakkın tahliye tarihinin alınan mahsup kararı sonrası müddetname düzenlenmesinde 20 Aralık 2022 olarak tespit edildiği, hükümlünün 20 Aralık 2022 tarihinde cezasını infaz etmiş sayılacağı gözetilerek TCK 53. maddedeki koşullar gerçekleştiğinden yasaklanmış haklarının geri verilmesi talebinin kabulüne karar vermek gerekmiştir.''

"SEÇİMLERE İKİ GÜN KALA SÜRPRİZ"

Zeydan, bu karar üzerine Van Büyükşehir Belediye başkanlığı için aday oldu ve adaylığı Van İl Seçim Kurulu tarafından kabul edildi. Ancak seçimlere iki gün kala Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü Zeydan’a iki gün kala sürpriz yaptı.

MAHKEME AYNI HEYET FARKLI

Genel Müdürlük, 29 Mart 2024’te ilk kararı veren mahkemeye itiraz etti ve ilk kararın kaldırılmasını istedi.

İlk kararı veren ancak heyeti değişen Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 29 Mart 2024’te, 4 Nisan 2023’te verdiği kararını kaldırdı. Kararda, şöyle denildi:

''Bilindiği üzere TCK 53/1 madde ve fıkrasında düzenlenen belli haklardan yoksunluğun mahkumiyet hükmünün bihakkın infazı ile kendiliğinden ortadan kalkacağı, bu hususta ayrıca bir 'hak yoksunluğunun geri verilmesine' ilişkin karar verilemeyecektir. Öte yandan, 5352 sayılı Adli Sicil Kanununun 13/A maddesine göre memnu (yasaklanmış) hakların geri verilmesi için mahkum olunan cezanın infazının tamamlandığı tarihten itibaren 3 yıllık bir sürenin geçmiş olması, hükümlünün bu süreyi iyi halli geçirmiş olması hususunda mahkemede kanaat oluşması gerektiği düzenlenmiştir.

Bursa Büyükşehir Meclisi'nden eski Başkan Aktaş'ın faaliyetlerine oy birliği Bursa Büyükşehir Meclisi'nden eski Başkan Aktaş'ın faaliyetlerine oy birliği

Bu bağlamda TCK'nın 53/1 madde ve fıkrasında düzenlenen hak yoksunluklarını mahkumiyet hükmünün infazı ile kendiliğinden ortadan kalkacağı, ayrıca bu hakların iadesine yönelik bir hüküm tesisine olanak bulunmadığı, bu nedenle mahkememizin 04 Nisan 2023 tarihli kararının belirtilen kural karşısında yerinde olmadığı; 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu'nun 13/A maddesinde belirtilen 3 yıllık süre –müddetnamede bihakkın infaz tarihi olarak belirtilen 20 Aralık 2022 esas alındığında- henüz dolmadığı, söz konusu sürenin henüz dolmaması nedeniyle sanığın bu süreyi iyi halli geçirip geçirmediğinin değerlendirilemediği, böylece 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu'nda düzenlenen memnu (yasaklanmış) hakların iadesine karar verilmesi için gerekli koşulların oluşmadığı kanaatine varılarak, sanık hakkında 04 Nisan 2023 tarihinde verilen memnu (yasaklanmış) hakların iadesine ilişkin ek kararın ve kesinleştirme tutanaklarının ortadan kaldırılmasına karar verilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır.''

Karar, Yargıtay'da temyiz edilebilecek.

Kaynak: anka