(ANKARA) - Türkiye’nin 2016 yılında dâhil olduğu Avrupa Birliği (AB) Sivil Koruma Mekanizması’na katılımının devamını sağlayan anlaşma, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ve AB İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Komiseri Janez Lenarcic tarafından bugün Ankara'da imzalandı.

Türkiye’nin 2016 yılında dahil olduğu AB Sivil Koruma Mekanizması’na katılımının devamını sağlayan anlaşma, bugün Ankara'da Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ve AB İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Komiseri Janez Lenarcic tarafından imzalandı. İmza törenine İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaoğlu ve AFAD Başkanı Okay Memiş katıldı.

AB Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Bozay imza töreni öncesindeki görüşmelerde, AB ve Türkiye’nin sivil koruma alanında uzun bir ortaklık geleneğine sahip olduğunu belirtti. 6 Şubat depremlerinden sonra Mekanizma'nın öneminin Türkiye için daha belirgin hale geldiğini kaydeden Bozay, Mekanizma kapsamında Türkiye'nin deprem sonrasında önemli destekler aldığını ve ilerleyen yıllarda da Türkiye ve AB arasında arasında afete hazırlık, afeti önleme ve afet sonrası müdahale alanlarında işbirliğinin devam edeceğini ifade etti.

Lenarcic: Türkiye her zaman Mekanizma'nın sivil koruma desteğine güvenebilir

AB Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada ise Lenarcic'in değerlendirmesine yer verildi. Lenarcic, "Güncellenmiş anlaşmanın imzalanmasından büyük memnuniyet duyuyorum. Anlaşma, afetlerle karşılaştığımızda işbirliğimizin ve birbirimize yardımımızın temelini oluşturmaya devam edecektir. AB Sivil Koruma Mekanizması yıllar içerisinde değerini kanıtlamıştır. Türkiye her zaman Mekanizma'nın sivil koruma desteğine güvenebilir ve diğer ülkeler de Mekanizma aracılığıyla Türkiye'nin desteğine güvenebilir" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu ise afet ve acil durumlarda Türkiye ile AB arasındaki iş birliğinin büyük önem taşıdığını belirtti. Bu iş birliğinin sağladığı katkıların hem 2021 yılındaki orman yangınlarında hem de 6 Şubat depremlerini izleyen dönemde kendini açıkça ortaya koyduğunu kaydetti. Karaloğlu, Türkiye’nin dünyadaki insani krizlerde yardıma koşan ilk ülkeler arasında olduğunu, Gazze’de yaşanan insani kriz karşısında da Türkiye'nin gayretlerini sürdürdüğünü vurguladı.

2001 yılında Avrupa Komisyonu Sivil Koruma ve İnsani Yardım Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan AB Sivil Koruma Mekanizması; afetlerin önlenmesi, afetlere yönelik hazırlığın ve afetlere müdahalenin geliştirilmesi için katılımcı devletler arasında sivil koruma alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesini amaçlıyor. AFAD, Mekanizma’nın Türkiye'deki ulusal koordinatörlüğünü üstleniyor.

Bugüne kadar hem AB içinde hem AB dışında 700'den fazla yardım talebine yanıt veren Mekanizma, ulusal afet otoritelerinin afete hazırlık ve önleme faaliyetlerini koordine etmelerine yardımcı oluyor ve iyi uygulamaların paylaşımına katkıda bulunuyor. Bir yardım talebi sonrasında, Acil Müdahale Koordinasyon Merkezi (ERCC) yardım veya uzmanlık sağlamak için harekete geçiyor.

6 Şubat depremlerinden sonra 38 milyon Euro acil yardım desteği sağlandı

Motokurye Samet Özgül cinayeti davasından beraat eden sanıklar Özgül’ün kardeşinden şikayetçi oldu Motokurye Samet Özgül cinayeti davasından beraat eden sanıklar Özgül’ün kardeşinden şikayetçi oldu

Türkiye, 23 Ekim 2011'de meydana gelen Van depremi, Covid-19 pandemisi, 28 Temmuz-12 Ağustos 2021 tarihleri arasında yaşanan orman yangıları ve 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremler kapsamında Mekanizma'dan faydalandı. 6 Şubat depremlerinden sonra AB'nin Türkiye'ye sağladığı afet ve acil müdahale yardımlarının en önemli kaynağı AB Sivil Koruma Mekanizması oldu. Bu doğrultuda AB Sivil Koruma Mekanizması kapsamında toplam 38 milyon Euro tutarında acil yardım desteği sağlandı. AB, 2016'dan itibaren yürütülen projeler kapsamında ise Türkiye'ye 50 milyon Euro'nun üzerinde hibe desteği sağladı.

Kaynak: anka