(ANKARA) - Türk Telekom'un “Dijitalde Hayat Kolay” projesi ile deprem bölgesindeki kalkınmayı desteklemek amacıyla öncelikli olarak depremzede kadınlara eğitim veriliyor. Böylece, kadınların dijital okuryazarlık ve dijital pazarlama becerileri kazanması sağlanarak ekonomik ve sosyal hayatta daha aktif ve eşit yer almalarına katkıda bulunuluyor.

Türk Telekom, kadınların dijital yetkinliklerini geliştirerek girişim ekosisteminde var olmaları için 2019 yılında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Habitat Derneği iş birliğinde “Dijitalde Hayat Kolay” projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında bugüne kadar 15 bin kadına dijital okuryazarlık ve dijital pazarlama eğitimleri verildi. Dijitalde Hayat Kolay ile 2024 sonuna kadar 15 bin kadına daha eğitim verilmesi hedeflenirken, 20 kadın girişimciye de hibe desteği sağlanacak. 

Türk Telekom, proje ortakları ile yeni dönem eğitimlerine de devam ediyor. Deprem bölgesindeki kalkınmayı desteklemek amacıyla yeni dönemde öncelikli olarak depremden etkilenen kadınlara eğitim veriliyor. Böylece, kadınların dijital okuryazarlık ve dijital pazarlama becerileri kazanması sağlanarak ekonomik ve sosyal hayatta daha aktif ve eşit yer almalarına katkıda bulunuluyor.

Sürdürülebilir kalkınmanın kapsayıcı çözümler ve eşitliği destekleyici çalışmalarla mümkün olacağına dikkati çeken Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, şunları dile getirdi: 

“Türk Telekom olarak, Türkiye’ye Değer anlayışıyla, teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştüren projeler geliştirmeye devam ediyoruz.  Bu vizyon doğrultusunda hayata geçirdiğimiz Dijitalde Hayat Kolay projesi ile başta deprem bölgesindeki kadınların dijital yetkinliklerini geliştirerek hayata daha eşit katılmalarını destekliyor, kadın emeğini bölgesel ekonomiye kazandırıyoruz. Çünkü sürdürülebilir kalkınmanın ancak kapsayıcı çözümler ve eşitsizliklerin azaltılması ile mümkün olacağına inanıyoruz. Çevrim içi ve yüz yüze eğitimlerle devam ettiğimiz yeni dönemde deprem bölgesinin kalkınmasına katkıda bulunmayı odağımıza aldık. Mentörlük ve hibe süreçlerimizde bölgeden yapılacak başvuruları önceliklendirdik. Projenin yeni döneminin başladığı mart ayından bugüne kadar 3 bini aşkın kadına proje kapsamında eğitim verdik. Yıl sonuna kadar 15 bin kadına ulaşmayı hedefliyoruz. Paydaşlarımız ve gönüllü eğitmenlerimizin desteği ile çeşitli nedenlerle istihdamda yer almayan kadınların potansiyellerini açığa çıkarmalarını, girişimlerini ileriye taşımalarını ve dolayısıyla ekonomik ve toplumsal hayata eşit ve güçlü katılmalarını destekliyoruz.”

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Hatice Güner Kal, şu açıklamayı yaptı:

“TOBB Kadın Girişimciler Kurulu’muz, Türkiye’nin en yaygın ve en büyük kadın girişimcilik teşkilatıdır. 81 ilden 7 bin üyemiz ile kadınların toplumun her alanında daha fazla rol üstlenerek, girişimcilik yolunda özendirilmesi için birçok faaliyet gerçekleştiriyoruz. Dijitalde Hayat Kolay projesi ile de özellikle deprem bölgesindeki kadınların, dijital ve teknolojik yetkinliklerini geliştirmek ve güçlendirmek istiyoruz. İnanıyoruz ki, hızla dijitalleşen yeni dünya düzenine onların daha sağlam bir şekilde hazırlanması, güçlü ekonomik büyüme sağlamanın en önemli yollarından birisi olacaktır.”

UNDP Program Yöneticisi Hansın Doğan da şunları kaydetti:

“Kadınlar dijital beceriler, finansman ve teknolojiye eşit olmayan erişim gibi engeller nedeniyle dijital girişimlerde bulunmakta ve işlerini büyütmekte hala geride kalıyor. Dijitalde Hayat Kolay projesiyle, Türkiye'de daha kapsayıcı ve fırsat eşitliği sunan bir dijital ekonominin şekillenmesine yardımcı olmak için somut adımlar atıyoruz. Ayrıca, depremden etkilenen bölgede gerçek bir toparlanmanın ve sürdürülebilir kalkınmanın ancak kadınların çabaları ve işgücüne aktif katılımıyla mümkün olacağını düşünüyoruz. Yeni dönemde bölgedeki girişimci kadınların ihtiyaç duydukları dijital becerileri kazanmalarına ve işlerini büyütmeleri için gereken destekleri sağlamaya odaklanarak hem onların hem de toplulukların güçlenmesine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Proje ortaklarımız Türk Telekom, TOBB ve Habitat ile birlikte Türkiye'nin dijital ekonomiye dönüşüm sürecini hızlandırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”  

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nesrin Serin Onkardeşler ise proje ile ilgili şöyle konuştu:

Mercedes-Benz, premium segmentteki liderliğini sürdürüyor Mercedes-Benz, premium segmentteki liderliğini sürdürüyor

“Habitat Derneği olarak sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda girişimcilik, dijital dönüşüm, kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme odağında hayata geçirdiğimiz projeleri sürdürüyoruz. Bu kapsamda kadınların dijital beceri ve yetkinliklerinin geliştirilmesini, girişimcilik faaliyetlerinde bulunmasını, toplumsal ve ekonomik hayata katılımlarını önemsiyor ve destekliyoruz. Girişimci ve girişimcilik potansiyeli bulunan kadınları desteklemeye deprem bölgesinin kalkınmasını önceliğimiz tutarak eğitimlerimiz, atölye çalışmalarımız, mentörlük ve hibe desteklerimiz ile devam edeceğiz.”  

Yeni dönemde 20 girişime hibe desteği verilecek 

Dijitalde Hayat Kolay projesinin yeni döneminde hem hedeflenen kişi sayısı hem de mentörlük ve hibe desteği sunulacak girişim sayısı artırıldı. Dönem sonunda, dijital pazarlama eğitimlerine katılanlar arasından belirlenecek 500 kadın, tasarım odaklı düşünme atölyeleri ile girişimlerinin hedef kitlesini daha detaylı değerlendirme, etkili pazar ve müşteri analizi yapmayı deneyimleme olanağı bulacak. Atölyeyi tamamlayan 500 kadın arasından belirlenecek 40 kadın girişimci ise e-ticaret süreçlerinde karşılaştıkları problemlerden, girişimlerini büyütme aşamasında yaşadıkları sorunlara kadar farklı konularda alanın uzmanlarından mentörlük desteği alacak. Mentörlük sürecini tamamlayan katılımcılar arasından jüri değerlendirmesi ile belirlenecek 20 kadın girişimci ise hibe desteği alarak girişimlerini büyütme fırsatı yakalayacak. Tüm Türkiye’den katılama açık olacak mentörlük ve hibe süreçlerinde deprem bölgesinden ve ayrıca girişimleri depremden etkilenen adaylara değerlendirmede öncelik tanınacak.

ADVERTORIAL YAYIN


Kaynak: anka