(TBMM) - AK Partinin Meclis’e sunduğu kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Belediyelerden “genel aydınlatma” kapsamında aydınlatılan yerlerde gerçekleşen aydınlatma giderlerinden kesinti oranlarının arttırılması ile ilgili madde, AK Parti ve CHP'li milletvekillerinin oylarıyla tekliften çıkarıldı.

Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemeler içeren 32 maddelik Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Cadde ve sokak aydınlatmalarının belediyeler tarafından karşılanan paylarının yükseltilmesini  öngören 28. madde, AKP'li ve CHP'li milletvekillerinin oylarıyla kanun teklifinden çıkarıldı.  

Ankara’da konut satışları yüzde 20 düştü Ankara’da konut satışları yüzde 20 düştü

Kamu görevlilerine birden fazla maaş kesintisi

Kamu görevlilerinin, birden fazla ödeme almasını önlemek amacıyla getirilen teklifin 30. maddesi muhalefetin eleştirilerine neden oldu.  

Plan Bütçe Komisyonu üyesi İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, "Burada özel sektörden gelenlere birden fazla ücret verilmesinin mantığı yok. Bu düzenlemenin içerisinde Varlık Fonu, TPO, BOTAŞ da var. Turkcell özel sektörse niye Varlık Fonu'nda Turkcell hikayesini hepimiz biliyoruz. Genel Kurul aşamasında düzeltilmesi lazım" dedi. 

"TMSF ve Varlı Fonu hariç" 

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, "Belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve genel meclis üyeleri açısından kanunda bir netlik var. Üç-dört yerde yönetim kurulu üyeliği varsa oradan da bir tane alacak. TMSF, Varlık Fonu'nda yer alan kuruluşlardaki şirketler varlık yönetimi A.Ş. hariç dediği için bir soru işareti oluşuyor" diye konuştu. 

CHP Grubu Plan Bütçe Komisyonu Sözcüsü CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, "Bu madde geldiği zaman kamu görevlilerin kimleri kapsadığına ilişkin kafamızda soru işareti oluştu. Etki analizine bakıyoruz ama tam anlaşılmıyor. Şöyle bir şey olması lazım, Fonlar diyor, ne demek? Bir de Varlık Fonu giriyor mu girmiyor mu onları anlamadım. Türkiye Varlık Fonu Anonim Şirketinde görevli olan Yönetim Kurulu üyeleri aynı zamanda varlık fonu bünyesindeki şirketlerinde yönetim ya da denetim üyeleri arasında yer alıyorlar. Bu kapsamın net bir biçimde oluşturulması lazım. Asgari ücretli 17 bin TL alıyor, açlık sınırının da altında... Buradaki amaç sonuç itibarıyla devlete hizmet etmektir. Elbette sembolik bir karşılığı olsun bunun. Yürürlükteki asgari ücreti geçemeyecek şekilde belirleyelim, 98 bin lira olarak değil" dedi. 

CHP'liler, "özel veya kamu ayrımı gözetilmeksizin, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve il genel meclisi üyeleri dahil görev alan her statüdeki kamu görevlilerine kurum içi ve kurum dışı ayrımı yapılmaksızın bu görevlerden sadece biri için ödeme yapılması ve ödemelere üst sınır getirilmesini öngören hükümdeki muğlaklığın giderilmesini" talep etti. 

Komisyon Başkanı Mehmet Muş da teklifin TBMM Genel Kurul'a gelmesi sürecinde bu hükme yönelik düzeltme yapılmasını istedi.

Komisyondan geçen kanun teklifi şu düzenlemeleri içeriyor:

"Satışlarda yetki Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nda"

"Karayolları Trafik Kanunu'nda tanımlanan taşıt ve iş makineleri ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na devredilen bu türdeki taşıt ve iş makinelerinin satışı için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na yetki verilecek. Satışların kaynağı genel bütçeye veya ilgili kamu kurumuna aktarılacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı veya idareleri tarafından yapılan izleme ve denetim sonucunda tasarruf tedbirlerine aykırı davrandığı tespit edilenlere disiplin cezasının verilecek ve yapılan iş ve işlemlerin sonuçları Cumhurbaşkanlığı'na bildirilecek.

Huzur hakkına üst sınır

Özel veya kamu ayrımı gözetilmeksizin, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve il genel meclisi üyeleri dahil görev alan her statüdeki kamu görevlilerine kurum içi ve kurum dışı ayrımı yapılmaksızın bu görevlerden sadece biri için ödeme yapılması ve ödemelere üst sınır getirilmesi, amaçlanıyor. Yürütülen görevler nedeniyle huzur hakkı, ücret, ikramiye gibi her ne ad altında olursa olsun bir ayda yapılabilecek.

BOTAŞ düzenlemesi

Kanun teklifinin 6. maddesinde BOTAŞ’ın doğal gaz alımları Kamu İhale Kanununun istisnaları arasına alındı. Kanun teklifinin 7. maddesi ile de Anayasa Mahkemesi kararının doğalgaz tedarikinin özelliklerine dayalı olarak kendine özgü bir ihale ya da alım modeliyle düzenlenebilir olmasına yönelik hükmüne istinaden, Cumhurbaşkanı’na bu yönde düzenleme yapma yetkisi tanındı.

Türk-Japon üniversitesine Hazineden ödeme

Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin Japonya devlet veya devlet dışı kuruluşlardan alacağı borçların geri ödemesine Hazine Garantisi verilebilmesine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı'na yetki verilecek.

Damga Vergisi Kanunu'nda yapılacak değişiklikle, Sanayi ve Teknoloji Bakanı ile yatırımcılar arasında imzalanan ve yatırım teşviklerine ilişkin hükümler içeren yatırım sözleşmeleri, yatırım teşvik belgelerine istinaden uygulananlara benzer şekilde damga vergisinden istisna tutulacak. Bu hüküm, 1 Temmuz 2024'ten geçerli olmak üzere düzenlemenin yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

"Bakanlıkların kaynak transferleri hakedişe göre yapılacak"

Teklifle, bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının, il özel idareleri aracılığıyla yapacağı yatırımlarına ilişkin kaynak transferleri, avans ödemeleri hariç ilgili işe ait hakediş raporlarına istinaden yapılacak.

Deprem bölgesinde belediye bütçelerine yönelik düzenleme

Deprem bölgesinde nüfusu azalan belediyeler için 5779 sayılı İl Özel İdarelerini ve belediyelere genel bütçe vergi gelirlerinden pay verilmesi hakkında kanun uyarınca nüfus esas alınarak genel bütçeden yapılacak pay dağılımında 2023 yılı nüfusu esas alınarak deprem sebebiyle nüfusu azalan belediyelerin genel bütçeden alacakları payın azalmasını engellemeye yönelik bir düzenleme de teklifte yer alıyor.

sadece araç dışından şarj edilebilen (plug-in) hibrit elektrikli araçlardan ağırlıklı birleştirilmiş kilometre başına karbondioksit emisyonu 25 gramın altında ve eşdeğer elektrik enerjisiyle katedilebilir menzili 70 kilometre ve üzerinde olanlardan, motor silindir hacmi 1800 santimetreküpü geçmeyenlerin motor silindir hacmi ve matrah eşiklerine göre ÖTV oranları ayrıca belirleniyor.

Kaynak: anka