ESRA NUR PERVAN

Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Trabzon Şubesi, Ortahisar Aile Sağlığı Merkezi önünde vergi adaletsizliği hakkında basın açıklaması yaptı. Şube adına konuşan Metin Serdar, "Vergi dilim sınırları yıllar içinde enflasyonun çok daha altında bir oranda artırılarak daha ilk aydan itibaren yapılan zamlar vergi dilimi içinde kaybolmakta, hükümet kaşıkla verdiğini kepçe ile alma politikalarına devam etmektedir" dedi.

SES Trabzon Şubesi üyeleri, Ortahisar Aile Sağlığı Merkezi önünde toplanarak vergi eşitsizliği hakkında basın açıklaması yaptı. Topluluk adına konuşan SES Trabzon Şube Başkanı Metin Serdar, şunları söyledi:

"ALINMAYAN VERGİLER, BİZDEN BORDRO ÜZERİNDEN ALINIYOR"

"Aile hekimliği sisteminde yaşanan sıkıntılar ve emekçilerin sorunlarını geçen hafta birçok ilde gerçekleştirdiğimiz eylemler ile dile getirmiştik. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası ve Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimleri kolu ile birlikte hazırladığımız eylem programı ile aile sağlığı merkezi çalışanları üzerindeki vergi yükü ve emek sömürüsüne karşı mücadelede kararlı olduğumuzu bir kez daha yineliyoruz. Vergi adaletinin temel amacı, vergi yükünün yurttaşlar arasında geliri ve insanca yaşam giderleri temel alınarak hak kaybı yaratmadan adaletli ve eşit olarak dağıtılmasıdır. Ancak ekonomik krizle birlikte ücretli çalışanların üzerindeki vergi yükü ve temel ihtiyaçlar üzerinden alınan dolaylı vergilerin oranı giderek daha fazla arttırılmış, çalışanların üzerine eklenen yük dayanılmaz hale gelmiştir. Vergi dilimi sınırları, yıllar içinde enflasyonun çok daha altında bir oranda artırılarak daha ilk aydan itibaren yapılan zamlar vergi dilimi içinde kaybolmakta, hükümet kaşıkla verdiğini kepçe ile alma politikalarına devam etmektedir. Amacımız; vergide adalet ve sabit yüzde 15 vergidir. Milyarlarca liralık ihale yapanlardan, kuyumculardan, fabrika sahibi olanlardan alınmayan vergiler bizden bordro üzerinden alınıyor.

KUŞADASI BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN MOTOSİKLET DENETİMİ KUŞADASI BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN MOTOSİKLET DENETİMİ

"MÜCADELE EDERSEK ADALETSİZ VERGİ SİSTEMİNİ DEĞİŞTİREBİLİRİZ"

Aile sağlığı merkezi çalışanlarından haksız ve adaletsiz bir şekilde kesilen vergi uygulamasından vazgeçilene dek, kesintilerin yıl içinde sabit kalması ve vergi kesinti oranının en fazla yüzde 15 ile sınırlanması gerçekleşinceye kadar mücadeleye devam edeceğiz. Bugün burada bir konuya daha değinmek istiyoruz. Sağlıkla ilgili bazı kanunlarda değişiklik yapılması ile ilgili 5 Şubat 2024 tarihli kanun teklifi geçen hafta emek ve meslek örgütlerinin ve muhalefet milletvekillerinin tüm itirazlarına rağmen Meclis'te kabul edildi. Böylece aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarına yapılan destek ödemesinin disiplin cezası alınması halinde kesintiye uğraması ile ilgili düzenleme yasallaşmış oldu. Geçmiş yıllarda Sağlık Bakanlığı döner sermaye ek ödeme verilmesi hakkında yönetmelik aleyhine açtığımız davalarda Danıştay disiplin cezası verilmesi halinde ek ödeme kesintisi yapılması ile ilgili maddeleri iptal etmiştir. İptal gerekçesi ise bir fiile 2 ceza olmaz kuralıdır. Tüm itirazlarımıza rağmen bu yönetmelik maddeleri kanunlaştırılmıştır. Sağlık torbaya sığmaz diyerek mücadele ettik. Hukuksal ve demokratik mücadelemizin bu konuda da devam edeceğini bir kez daha ifade ediyoruz. Bu yasayı da mutlaka iptal ettireceğiz. Son olarak geçen hafta yaptığımız çağrıyı yeniliyoruz; tüm ücretli çalışanlar yüksek vergi kesintilerinden muzdariptir. İki haftadır yaptığımız bu eylemlerin sağlık ve sosyal hizmet iş kolu başta olmak üzere vergi adaletsizliğinden yakınan tüm kesimlerce görüneceğine inanıyor ve birleşik bir talebe dönüşeceğini umut ediyoruz. Birleşerek mücadele edersek adaletsiz vergi sistemini değiştirebiliriz."

 

Kaynak: anka