(ANKARA) -  DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, 9. Yargı Paketi'ni eleştirerek, teklifle iktidarın Anayasa Mahkemesi (AYM)’nin verdiği iptal kararlarını değiştirerek yargı paketinde yeni düzenlemeler olarak Meclis'e sunduğunu söyledi. Yeneroğlu, “9.Yargı Paketi dedikleri diğer 8 yargı paketi gibi acil ihtiyacımız olan düzenlemelerin tamamından yoksun. Ülkemizin kanayan yarası korkunç adaletsizliklerle ilgili en ufak bir adım bu yargı paketinde de yok” dedi.

Yeneroğlu, AKP’nin TMMM’ye sunduğu ve kamuoyunda 9. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifine ilişkin TBMM’de basın toplantısı düzenledi

Önceki yargı paketlerinde olduğu gibi, bu yargı paketinin de yargı ve hukuk alanında niteliksel bir dönüşümü sağlamadığını ve kanunların fiili gerçeklik ile örtüşmediğini kaydeden Yeneroğlu, ''Bırakın hukuk devleti olmamayı, bugün hukuk devletinin en asgari gerekliliklerinden yani kanun devletinin de asgari gerekliliklerinden yoksunuz. Tamamen keyfi bir biçimde, otoriter bir anlayışla ülke yönetilmeye çalışılıyor” diye konuştu. Yeneroğlu, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:  

"Sadece bu yargı paketleri örneğinde bile göreceğiniz gibi son 5 yıl içinde, hukuk devletini daha fazla iyileştirme iddiasıyla sözlerine bakılınca bu iddiayla yola çıkıp 8 yargı paketiyle 100’ün üzerinde kanunda değişiklik yapmışız Meclis olarak.  

114 milyon kişi dijital banka kullanıyor 114 milyon kişi dijital banka kullanıyor

Daha doğrusu bu dayatmalar ve bu öncelemelerle Meclis’i adeta bir noter mekanizması olarak kullanıp kimsenin ne yapıldığından habersiz bir biçimde araçsallaştırdıkları bir yaklaşım biçimiyle gerçek anlamda bir yasama kültüründen de çok uzak bir anlayışla Meclis’te işlerimizi yürütmek zorunda kalıyoruz."

9.Yargı Paketi’nde iktidarın Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen kararları değiştirerek tekrar Meclis gündemine taşıdığına dikkate çeken Yeneroğlu, "İktidar, Anayaysa Mahkemesi kararlarının arkasından dolaşarak iptal edilen maddelerle birebir aynı veya çok benzer düzenlemeler yapıp getiriyor ve bunu yine parlamentodan geçirmeye çalışıyor. Bu pakette de birçok örneği var" dedi. 

''AYM’nin iptal ettiği kararları tekrar öne sürüyorlar'' 

Yeneroğlu, şöyle devam etti: 

 "Mesela iktidar kurdurduğu ikinci barolar lehine ayrımcılık yapmak maksadıyla daha önce adli yardım örneğinin yüzde 40’ının baro üyelerinin sayısına bakmaksızın çoklu baroların bulunduğu illerde eşit paylaşılmasını öngeren kanun çıkarttırmıştı. Bu da Anayasa’ya aykırıydı.  

Nitekim AYM de, bu adaletsiz ayrıcalığı, ölçüsüzlük sebebiyle de reddetmişti. Bu karar gereğince, iktidarın ilin nüfusuna göre hesaplanacak adli yardım ödeneğinin tamamını barolara üye sayısına orantılaştıran bir düzenleme yapması gerekirdi. İktidar sözde bu kararı, uyguluyormuş gibi yaparak bu sefer yüzde 40 yerine yüzde 30’luk bir düzenleme getirdi... Bu öneriyle birlikte, özellikle genç avukatlara diğer barolara geçin diye adeta rüşvet teklif etmiş oluyor. 

Anayasa Mahkemesi, kararının uygulanmadığı diğer bir örnek, kadının kocasının soyadını almasını düzenleyen Medeni Kanun’un 187.maddesindeki yeni düzenleme önerisi. AYM, bu maddeyi, evlenen kadının tek başına soyadını kullanmamasına rağmen erkeğin soyadını tek başına kullanabildiği gerekçesiyle kadın erkek eşitliğine aykırı bularak iptal etti ve Meclis’e yeni bir düzenleme yap diyerek vakit verdi, Ocak 24’e kadar da süre verdi.  

Sürenin dolmasının üzerinden 6 ay geçti. İktidar ancak yeni bir teklif getirdi ve getirdiği teklif, önceki teklifin yani AYM’nin iptal ettiği teklifin aynısı." 

"Bu yargı paketinde, adaletsizliğe karşı en ufak bir adım yok"

AYM kararlarına açıkça aykırı ve parlamentoyu meşgul eden yaklaşımları reddettiklerini belirten Yeneroğlu, teklifte yer alan hakaret suçunun hapis cezasından para cezasına çevrilmesi ve uzlaştırmacı olarak da hukuk fakültesi mezunlarıyla sınırlandırılması konusundaki düzenlemeleri olumlu karşıladıklarını belirtti. 

 9.Yargı paketi teklifinde yer alan düzenlemelerin yetersiz olduğunu ve ihtiyaçları karşılamadığını dile getiren Mustafa Yeneroğlu,  "9.Yargı Paketi dedikleri diğer 8 yargı paketi gibi acil ihtiyacımız olan düzenlemelerin tamamından yoksun. Bu saydığımız olumlu olarak değerlendirdiğim örneklerden de göreceğiniz gibi asıl ülkemizin kanayan yarası korkunç adaletsizliklerle ilgili en ufak bir adım bu yargı paketinde de yok. İktidar her zamanki gibi sorunlarımızın asıl kaynağına inmek istemiyor. Onun yerine sistemik sorunlara pansuman tedbirlerle günü geçiştirmeye çalışıyor" diye konuştu. 

Kaynak: anka