İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentteki kültür ve sanat kapasitesini arttırmak, İzmir’deki kültür ve sanat aktörlerine destek olmak için Türkiye’deki yerel yönetimler adına bir ilk olan İzmir Kültür Fonu (İzKF) projesini hayata geçiriyor. Proje kapsamında düzenlenen Proje Fikri ve Proje Uygulama Yarışması’nın bu seneki teması ise “Döngüsel Kültür” olarak belirlendi. Yarışma için başvurular bugün başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir’deki kültür ve sanat kapasitesini geliştirecek, kentteki kültürel üretimi çeşitlendirecek yeni bir projeye imza atıyor. Türkiye’deki yerel yönetimler adına bir ilk olan İzmir Kültür Fonu (İzKF) projesiyle, İzmir’deki kültür ve sanat aktörlerine destek olunması, tüm vatandaşların hakları gözetilerek kültürel eşitsizliklerin ortadan kaldırılması, kültüre erişimin kolaylaştırılması hedefleniyor. Fikir ve proje yarışmaları yoluyla İzmir’in kültürel alandaki önceliklerini gözeterek dağıtılacak Fon ile hem kültür üretimlerinin sürdürülebilir olması hem de kültür ve sanat etkinliklerinin tüm kentlilerle buluşması sağlanacak. Çocuklar, kadınlar, dezavantajlı kesimler ve kentin çeperlerinde yer alan bölgelerde yaşayan topluluklara ilişkin projeler özellikle teşvik edilecek.

SON BAŞVURU 11 ARALIK

Proje kapsamında açık çağrı ilkesiyle düzenlenecek Proje Fikri ve Proje Uygulama Yarışması’nın bu yılki teması ise 2021’de İzmir'de düzenlenen Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG) Kültür Zirvesi'nde dünyadaki yaşamı yeniden canlandırmak için yeni bir kavram olarak geliştirilen “Döngüsel Kültür” olarak belirlendi. Döngüsel Kültür Proje Fikri ve Proje Uygulama Yarışması’na kültür ve sanat alanında aktif üretim ve araştırma yapan ya da benzer alanlarda faaliyet yürüten tüzel kişiler ya da topluluklar, sivil toplum kuruluşları ve sanatçı bireyler başvurabiliyor. Yarışma bugün açık çağrıya çıktı. Başvuruların www.bizizmir.com/tr/Form/IzmirKulturFonu linkinden çevrimiçi olarak yapılacağı İzKF’ye e-mail yoluyla ya da elden teslim edilen projeler kabul edilmeyecek.

Son başvuru tarihi 11 Aralık olan yarışmaya katılan projeler, bağımsız değerlendirme komisyonları tarafından değerlendirilecek ve sonuçlar Ocak 2024’te açıklanacak.    

BAŞKAN SOYER’DEN KÜLTÜR ÜRETEN ŞEHİR VURGUSU

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir’i sadece kültürü tüketen değil üreten bir şehir haline getirme hedefiyle yola çıktıklarını belirterek “İzmir Kültür Fonu (İzKF) projesi, özünde kültür üreten bir kent amacı taşıyor. Aynı zamanda bu kütür üretimine vatandaşların katılımını sağlamayı ve herkesin kültüre erişimini mümkün kılmayı amaçlıyor” dedi.  

DÖNGÜSEL KÜLTÜR

Döngüsel kültür, bireysel sorunları geçici olarak çözen günlük uygulamaların ötesine geçerek, insan, doğa, geçmiş ve gelecek arasındaki uyumu teşvik eden; kalkınmanın, ekolojinin, sosyal adaletin ve tarihin birbiriyle olan organik bağlarını önceleyen bütüncül ve sürdürülebilir bir dönüşümü ifade ediyor. “Doğayla Uyum”, “Birbirimizle Uyum”, “Geçmişle Uyum” ve “Değişimle Uyum” döngüsel kültürün dört ayağını oluşturuyor. İzmir Kültür Fonu (İzKF), İzmirli sanatçı ve kültür üreticilerini İzmir’de bir arada yaşam kültürünü kentsel hafızanın doğayla, sosyal adalet ve demokrasiyle birlikte ilişkisini kurarak geliştirmeye; tüm bunları İzmir’in kültür ve sanat hayatında inovasyona dayalı büyüme ve gelişme faaliyetleriyle birlikte düşünmeye davet ediyor.

İzKF, somut kültürel miras, restorasyon, arkeoloji, mimarlık, kentsel tasarım, şehir ve bölge planlama ve heykel hariç kültür ve sanatın tüm alanlarından disiplinlerarası projelere yer veriyor.

DESTEK VE İLETİŞİM

İzKF başvuru portalının yanı sıra ihtiyaç duyan başvuru sahipleri, 1 Aralık tarihine kadar [email protected] adresinden ya da 2322936324 - 2322936122 numaralı telefonlardan iletişime geçebilecek.

 

Kaynak: anka