MUHAMMET FATİH BAŞCI

Burdur’da sağlık emek-meslek örgütleri, ‘vergide adalet’ talebiyle eylem yaptı. Genel Sağlık İş Burdur Şube Başkanı Ümit Gümüştaş, "Vergide adalet olmadan gelirde adalet olmaz. Ücretlerden ve tükettiklerimizden değil, kardan, ranttan daha fazla vergi alınan daha az kazananın az, çok kazananın da çok vergi ödediği bir vergi düzeni için vergide adalet mücadelemiz sürecektir" dedi.

Burdur’da sağlık alanında faaliyet gösteren sendika ve sivil toplum kuruluşları, 'vergide adalet istiyoruz' diyerek eylem yaptı. Genel Sağlık-İş, AHEF, Hekim Birliği Sendikası ve TTB, üyelerinden oluşan sağlıkçılar Burdur Devlet Hastanesi bahçesinde bir araya geldi. Açıklamayı Genel Sağlık İş Burdur Şube Başkanı Ümit Gümüştaş okudu. Gümüştaş, şunları söyledi:

"KAŞIKLA VERİLEN KEPÇEYLE GERİ ALINIYOR"

"Biz işçiler, emekçiler, emekliler, hekimler, diş hekimleri, hemşireler… Yani ücretli geçinenler olarak yüksek enflasyon ve durmak bilmeyen zamlarla her gün yoksullaşıyoruz. Ülkemizde gelir dağılımı hızla bozuluyor. Düşük ücretlerle, azalan alım gücümüzle, sendikalaşmanın ve hak aramanın önündeki engellerle, meslek örgütlerinin işlevsiz hale getirilmeye çalışıldığı bir düzende emek sömürüsü her gün biraz daha katmerleniyor. Tüm bunlar yetmezmiş gibi adaletsiz vergi sistemi nedeniyle kaşıkla verilen kepçeyle geri alınıyor. Enflasyonun altında ezilen ücret artışları dahi cebimize yansımadan vergilerle geri alınıyor. Türkiye’de vergi yükü giderek daha fazla işçilerin, emekçilerin, emeklilerin, dar gelirlilerin omuzlarına yıkılmaktadır. Vergide adaletin kantarı her gün biraz daha bozulmaktadır. 2024 gelir vergisi tarife dilimleri 30 Aralık 2023 tarihindeki resmi gazetede 'Gelir Vergisi Genel Tebliği' başlığında yayımlandı. Yayımlanan tebliğe göre ilk gelir vergisi dilimi 110 bin TL olarak belirlendi. Vergi tarife dilimleri yıllardır bilinçli olarak yeniden değerleme oranı ve asgari ücret artışından az artırılmaktadır. Böylece ücretlilerin erkenden bir üst vergi dilimine girmesine ve daha yüksek oranda vergi vermelerine neden olmaktadır. Bu kadar yüksek enflasyon ortamında, yıl içinde bir üst vergi dilimine girdiği için eline geçen ücreti düşen ücretlilerin geçim mücadelesi daha da zorlaşmaktadır.

VAHAP SEÇER’DEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLARINA ZİYARET VAHAP SEÇER’DEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLARINA ZİYARET

"VERGİLER NE KADAR FAZLAYSA VERGİ SİSTEMİ O KADAR ADALETSİZDİR"

En düşük vergi tarife dilimi artışının bilinçli biçimde düşük arttırılması sonucunda tüm ücretliler erkenden daha yüksek vergi tarife dilimine girmeye başladı. Cumhurbaşkanı ilgili mevzuat gereğince ortaya çıkan bu tutarı yüzde ellisine kadar artırmaya, yüzde 50’sine kadar da indirmeye yetkilidir. Ancak cumhurbaşkanı bu yetkiyi 2024 yılında da kullanmamış, işçilerin erkenden üst vergi dilime girmesini engelleyememiştir. Zenginin de fakirin de işçinin de patronun da aynı oranda vergi ödediği ve bu yüzden adaletsiz olan KDV gibi dolaylı vergiler devletin tüm vergi gelirlerinin dörtte üçüne ulaşmış durumda. Herkes bilmektedir ki KDV gibi dolaylı vergiler bir ülkede ne kadar fazlaysa, o ülkede vergi sistemi o kadar adaletsizdir. Bizler ücretimizi almadan peşin gelir vergisi öderken, üstelik bu gelir vergisinin oranları çok yüksek iken zenginlere, patronlara sürekli olarak vergi afları geliyor.

"VERGİDE ADALET MÜCADELEMİZ SÜRECEK"

Oysa yüksek enflasyon dönemlerinde ülke yönetenlerin görevi işçilerin, emekçilerin, emeklilerin alım gücünü korumaktır, gelirde ve vergide adaleti sağlamaktır. Bu sosyal devletin olmazsa olmazıdır. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı için gelir vergisi dilimleri üst sınırı, ücretliler de yüzde 15’e düşürülmelidir. Vergi tarife dilimleri en az yeniden değerleme oranı veya asgari ücret artış oranı kadar artmalıdır. Asgari ücret vergi istisnası vergiden indirim yoluyla değil matrahtan indirim yöntemiyle uygulanmalıdır. Böylece bu istisnadan çalışanlar da yararlanmalıdır. İşverenlere sağlanan beş puan SGK prim desteği herkese sağlanmalıdır. Çağ dışı damga vergisi tümüyle kaldırılmalıdır. Her zaman her yerde söylediğimiz bir cümleyi yeniden burada tekrar etmek istiyoruz. Vergide adalet olmadan gelirde adalet olmaz. Ücretlerden ve tükettiklerimizden değil, kardan, ranttan daha fazla vergi alınan daha az kazananın az, çok kazananın da çok vergi ödediği bir vergi düzeni için, gelirde, vergide ve memlekette adalet için bugün bu metinde imzası olan sağlık çalışanları emek ve meslek örgütleri ile birlikte vergide adalet mücadelemiz sürecektir. ASM’lerin kesintisiz bir şekilde vergide adalet için yaktığı çoban ateşlerini biz bugün biraz daha büyütüyoruz. Gelirde, vergide ve memlekette adalet için tüm meslek örgütlerini beraber mücadeleye çağırıyoruz."

 

Kaynak: anka