(CENEVRE) - Birleşmiş Milletler Ticaret ve Gelişim Ajansı (UNCTAD), son raporunda dijitalleşmenin enerji ve su tüketimini belirgin oranda artırdığını bildirerek, küresel olarak hızla harekete geçilmesi gerektiği uyarısında bulundu. 

Türk Silahlı Kuvvetleri Kır Koşusu Takımı Sırbistan'da birinci oldu Türk Silahlı Kuvvetleri Kır Koşusu Takımı Sırbistan'da birinci oldu

UNCTAD’ın dijitalleşmenin çevresel etkilerini ele alan geniş raporunda, veri işleme merkezlerinin kullandığı elektriğin dört yılda ikiye katlanarak saatte 460 terawata (TWh) ulaştığı belirtildi. Projeksiyonlara göre 2026 yılında bu rakamın 1000 TWh’ye ulaşacak olması kaygı verici bir tablo olarak değerlendirildi. 

Bitcoin madenciğinde harcanan enerji 34 kat arttı

Veri merkezlerinin gittikçe artan enerji ihtiyacının dünya genelinde yerel enerji üretim sistemlerini zorladığının altı çizilen raporda, Bitcoin madenciliğinde kullanılan enerjinin 7 yılda 34 katına çıktığını belirtildi.

Gelişmekte olan ülkeler daha az atık üretmesine rağmen daha çok etkileniyor

UNCTAD, gelişmekte olan ülkelerin daha az dijital atık üretmesine rağmen, dijitalleşmenin çevresel faturasını daha ağır bir şekilde ödediğine vurgu yaptı.

Dijitalleşmenin artırdığı su kullanımının su kıtlığı yaşayan bölgelerde endişelere oyl açtığını vurgulayan UNCTAD, Google’a ait veri merkezlerinin 2022 yılında 21 milyon metreküpten fazla su kullandığını bildirdi.

BM çevresel sorunların çözümü için küresel koordinasyonlu bir hareketin gerekliliğine işaret ederken, karbonun azaltılmasını, veri merkezlerinin enerji kullanımının daha sert yasalarla düzenlenmesini, bir dizi küresel standart belirleyip bunlara uygun bir şekilde hareket edilmesini öneriyor.

Kaynak: anka