(ANKARA) - BDDK kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararlara göre Pratik Finansman'a faaliyet izni verilirken Tuna Faktöring'in izni iptal edildi.

Resmi Gazete'de yer alan BDDK kararlarına göre Pratik Finansman'a faaliyet izni verildi. Söz konusu izinde: 

Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50.Yıl Dönümüne ilişkin karar Resmi Gazete'de Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50.Yıl Dönümüne ilişkin karar Resmi Gazete'de

"Kurulun 04.07.2024 tarihli toplantısında, 03.07.2024 tarih ve E-12509071-104.01.01-123783 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda

Kurulun 14.03.2023 tarih ve 10877 sayılı Kararı ile kuruluşuna izin verilen Pratik Finansman A.Ş.'ye 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununun 7'nci maddesi ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası çerçevesine faaliyet izni verilmesine karar verilmiştir" denildi.

Öte yandan Resmi Gazete'de yayımlanan bir diğer BDDK kararında ise

"Tuna Faktoring A.Ş.'nin faaliyet izninin, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununun (Kanun) 6'ncı maddesinde yer alan şirket kurucularından aranan şartları hissedarlarının tamamına yakının kaybetmeleri nedeniyle Kanunun 50 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (g) bendi uyarınca iptal edilmesine 

-Kanunun 50 nci maddesinin (2) numaralı fıkrası çerçevesinde işbu Kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: anka