(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin çevre, yolsuzlukla mücadele, insan hakları ve çalışma standartları konusundaki sorumluluklarını evrensel ilkeler çerçevesinde devam ettirmek için Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne (UN Global Compact) yaptığı üyelik başvurusu kabul edildi. Böylece 167 ülkeden 24 bin 584 üyesi bulunan dünyanın en geniş katılımlı sürdürülebilirlik platformuna Türkiye’nin tek üyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi olmuş oldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, şeffaf, hesap verebilir, katılımcı ve insan odaklı sosyal belediyecilik uygulamalarına hız kesmeden devam ediyor.

Çevre, yolsuzlukla mücadele, insan hakları ve çalışma standartları konusundaki sorumluluklarını evrensel ilkeler çerçevesinde devam ettirmeyi amaçlayan Büyükşehir Belediyesi'nin Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne (UN Global Compact) yaptığı üyelik başvurusu kabul edildi.

Küresel 10 ilke

Türkiye’deteki tek üye olan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletlerin kalkınma hedeflerine ilişkin insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele 4 ana başlığı altında belirlenen 10 ilkeye uyacağını taahhüt etti. Taahhüt mektubunu 19 Eylül 2023 tarihinde imzalayan Büyükşehir Belediyesi'nin bu başvurusu kabul edildi.

Büyükşehir Belediyesi'nin uygulayacağını taahhüt ettiği 10 ilke ise şunlar:

-İş dünyası, ilan edilmiş insan haklarını desteklemeli ve bu haklara saygı duymalı,

-İş dünyası, insan hakları ihlallerinin suç ortağı olmamalı,

-İş dünyası, çalışanların sendikalaşma ve toplu müzakere özgürlüğünü desteklemeli,

-Zorla ve zorunlu işçi çalıştırma uygulamasına son verilmeli,

-Her türlü çocuk işçi çalıştırılmasına son verilmeli,

-İşe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılığa son verilmeli,

-İş dünyası, çevre sorunlarına karşı ihtiyati yaklaşımları desteklemeli,

-Çevresel sorumluluğu arttıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek vermeli,

Manisa Büyükşehir'den çocuklara 'Fresh Parklar' Manisa Büyükşehir'den çocuklara 'Fresh Parklar'

-Çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemeli,

-İş dünyası, rüşvet ve haraç dâhil her türlü yolsuzlukla savaşmalı.

Sözleşmeye imza atan kuruluşlar, bu 10 ilkeyi gönüllü olarak uygulama ve stratejilerini oluştururken dikkate alacaklarını ve bu yöndeki adımlarını şeffaf bir biçimde kamuoyu ile paylaşacaklarını beyan ediyorlar.

167 ülkeden 24 bin 584 üye

Birleşmiş Milletler, 2000'de 189 ülkenin devlet başkanı ve başbakanının imzasıyla kamuoyuna açıklanan Milenyum Kalkınma Hedefleri’ne ulaşmak için dünya genelindeki özel sektör ve kamu kuruluşlarını Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzalamaya davet etti. Dönemin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan’ın öncülüğünde başlatılan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, 167 ülkeden 24 bin 584 üyesiyle dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olma özelliğini taşıyor.

Kamu ve özel sektör kuruluşları tarafından gerçekleştirilen sürdürülebilirlik ve kurumsal sorumluluk çalışmalarının, evrensel ortak standartlar ışığında yürütülmesine odaklanan sözleşme, insan hakları, iş gücü, çevre ve yolsuzlukla mücadele konularında küresel ölçekte ilerleme sağlanmasını hedefliyor.

Kaynak: anka