Bozüyük Belediyesi’nin 6 Şubat depremlerinin hemen ardından aldığı kararlar örnek gösteriliyor. Kendisi de inşaat mühendisi olan Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu önderliğinde alınan kararlarla ilçede yeni yapılacak binalarda 6 katın üstüne izin verilmiyor.

Bozüyük Belediyesi, yaşanan 6 Şubat depremlerinin ardından depreme karşı hazırlıklı olmak amacıyla büyük bir hızla imar planlarını revize ederek çok önemli kararlar aldı. Depremin yıkıcılığını azaltmaya ve binaların daha sağlam bir şekilde inşa edilerek dayanıklılığının arttırılmasına yönelik alınan yeni kararlara göre bina yükseklikleri en fazla 6 kat olacak.

Yumuşak kat düzensizliğinin önüne geçmek amacıyla Ticaret ve Ticaret+Konut bölgelerinde asma kat uygulaması da iptal edildi. İnşaat ruhsat aşamasında müteahhit ve şantiye şefi arasında yapılan sözleşemeye ilave olarak müteahhit ve inşaatta çalışacak yetki belgeli usta arasındaki sözleşmenin alınması karara bağlanırken, yapının belirli aşamalarında (beton dökümü, demir sayımı vs.) yapı denetim kuruluşu yetki personeli, şantiye şefi, yapı müteahhidi ve inşaat ustasının bulunduğu videolar talep edilerek arşivleniyor.

Binalarda temel kazı derinliği artırılarak, tüm yapılar için radye temel sistemi uygulanması zorunlu hale getirildi. Binalarda taşıyıcı perde beton oranını artırmak amacıyla asansör boşluğu etrafı üç tarafı perde beton yapma zorunluluğu getirilerek, asansör kulesinin binaya getirdiği ekstra yüklerin önüne geçmek amacıyla makine dairesiz asansör uygulaması zorunlu kılındı.

İnşaatlarda en düşük beton sınıfı C30 beton olarak belirlenirken, açık ve kapalı çıkma ölçüsü 1.50 metreyi aşamayacak. Bunlara ek olarak tüm taşıyıcı sistemde çerçeve sistem oluşturulması ve yine deprem önlemleri kapsamında bitişik nizam yapı adalarında iki yapı arasında 20 cm dilatasyon derzi yapılması yönünde karar alındı. Bu karalar içerisinde ayrıca yapılan binaların her katından beton numunesi alınması ile  binaların girişinde görünür bir yere asılacak binanın hangi yıllarda yapıldığı, müteahhidi, mal sahibi, şantiye şefi, denetim firması gibi bütün bu bilgileri içeren herkesin okuyacağı birer plaka Kimlik Plaketi takılması zorunluluğu yer alıyor.

BOZÜYÜK BELEDİYESİ'NDEN LİSE ÖĞRENCİLERİNE YANGIN EĞİTİMİ BOZÜYÜK BELEDİYESİ'NDEN LİSE ÖĞRENCİLERİNE YANGIN EĞİTİMİ

Depreme karşı alınacak önlemler konusunda bina güvenliğinin arttırılmasına yönelik yapılan bu çalışmalar, vatandaşlar tarafından takdir toplarken, diğer belediyelere de örnek olmaya devam ediyor.

Kaynak: anka